Theater ’t Mozaïek is er met een theater, culturele en educatieve evenementen en workshops voor de inwoners van Wijchen. Om te inspireren, te boeien en te vermaken. Het is de ‘kleurrijke huiskamer’ van Wijchen voor beleving, ontmoeting en verbinding. Om er o.a. ook voor jongeren te zijn die in het dagelijks leven niet met theater in aanraking komen gaat ’t Mozaïek het project Take the Stage starten. Het doel is om samen met een jongerenteam voor langere tijd een verbinding aan te gaan om zo samen een breed scala aan activiteiten te ontwikkelen die in en om het theater plaatsvinden. De uitdaging voor dit project is om een goede start te kunnen maken. Een start waarbij een veilig en toegankelijk klimaat is gecreëerd in ’t Mozaïek voor dit jongerenteam. Een start ook waarbij de do en don’ts helder zijn. 

Vraag: hoe kan ’t Mozaiek zo goed mogelijk starten met een jongerenteam om samen met hen vorm te geven aan het theater van de toekomst. Wat zijn do en don’ts om zo goed mogelijk te starten?

Rol: marketingstrateeg en trajectbegeleiding

Proces: in samenwerking met de projectleider en een klein team van medewerkers en vrijwilligers hebben we jongeren en verschillende belanghebbenden voor dit project geïnterviewd. Ook hebben we mensen gesproken van culturele organisaties met een bestaand jongerenteam. Het doel was om do en don’ts op te halen, draagvlak in de organisatie en het netwerk te creëren.

Resultaat: enthousiasme bij ’t Mozaïek en jongerenorganisaties in de omgeving om samen een start te maken met een jongerenteam. Een aantal jongeren die van start gaan. 

Opdachtgever: Rabobank Rijk van Nijmegen Rabo ClubSupport.

ANDERE PROJECTEN