Rita Jansen van Stiphout
“Dit ondersteuningstraject hebben we ervaren als een effectieve manier om stappen te zetten in het ontwikkelen van ons toekomstbeleid. We zijn tevreden over de inzichten die we hebben opgedaan en het is mooi dat het traject ook inspiratie geeft voor vervolgvragen.” 
Lees meer

Fanfare De Vooruitgang bestaat bijna 100 jaar en muzikaal gaat het uitstekend. Op het concours van Veldhoven afgelopen november behaalden ze o.l.v. Frenk Rouschop een eerste prijs met lof in de 1edivisie. Ook is de vereniging goed georganiseerd, inclusief de eigen jeugdopleiding. Maar hoe wordt deze waarde op een duurzame manier ‘verzilverd’?

Vraag: vanuit de Rabobank verenigingsondersteuning ben ik gevraagd dit traject te begeleiden samen met Fanfarecoach Thijs Hazeleger. Er is behoefte aan een toekomstvisie om voldoende financiële waarde te behalen uit de kernactiviteit van de vereniging ‘muziek maken’.  Het gaat om een juiste balans vinden tussen vernieuwing en traditie. 

Rol: marketingstrateeg en sponsorspecialist.

Proces: samen met het bestuur en stakeholders is vanuit verschillende perspectieven gekeken naar waar de Fanfare op dit moment staat en voor welke nieuwe concepten draagvlak zou kunnen zijn. Hieruit volgende een meerjarenplan voor het ‘Verhaal van de Vooruitgang’ met daarin aandacht voor de toekomstige identiteit van de vereniging, innovatie en ontwikkeling in het algemeen. Het ‘Verhaal van de Vooruitgang’ is vertaald naar een businessmodel met opzet voor opbrengst en uitgaven.

Resultaat: een Business Model Canvas dat de vereniging verder kan helpen om nieuwe muzikale verhalen ook daadwerkelijk te financieren.

Opdachtgever: Rabobank Helmond (Rabobank Verenigingsondersteuning).

ANDERE PROJECTEN