Museum Het Valkhof is een gerenommeerd museum dat zowel qua bestaansjaren als collectie, sterk met de stad Nijmegen en de provincie Gelderland verbonden is. Het museum vierde grote successen door in te zetten op tentoonstellingen. Nog voordat veel andere musea hiertoe overgingen. Na woelige jaren is het tijd om het museum met een scherpe nieuwe visie te laten herrijsen uit zijn as als een Phoenix.

Vraag: richtinggevende, duidelijke koers voor het  museum. Een onderscheidende positie, die alleen Museum Het Valkhof kan claimen. Een richting die verbindt en energie geeft aan alle in- en externe stakeholders.

Rol: merkstrateeg (associate bij Branddoctors).

Proces: uit onderzoek blijkt dat het museum nu veelal als saai en statisch wordt ervaren. Als antwoord hierop ontwikkelde ik als onderdeel van het team cultuur en leisure van Brandoctors verschillende denkrichtingen die elk een andere visie op Museum Het Valkhof vertegenwoordigden. De aantrekkelijkheid ervan werd getoetst bij belangrijke stakeholdersgroepen en vervolgens verder uitgewerkt.  

Resultaat: een breed gedragen nieuwe identiteit vertaald in een merkkompas.

Opdachtgever: Branddoctors en Museum Het Valkhof, Nijmegen.

ANDERE PROJECTEN