Muziekvereniging Meierijstad is een fusie-organisatie van 2 muziekverenigingen: Muziekvereniging Echo ten Berge (EDB) uit Eerde (1400 inwoners) en Harmonie St. Antonius uit Nijnsel (2600 inwoners). Sinds 2018 werken deze verenigingen samen onder de nieuwe naam Muziekvereniging Meierijstad. De vereniging heeft een regionale functie en zou graag groeien. Daarom richt de verenigingsondersteuning zich op het positioneren van de nieuwe vereniging, het opzoeken van samenwerkingen en het ontwikkelen van een concreet project waarin de ledenwerving geactiveerd wordt. 

Vraag: vanuit de Rabobank verenigingsondersteuning ben ik gevraagd dit traject te begeleiden samen met Fanfarecoach Thijs Hazeleger. Er is behoefte aan een concreet project waarin de ledenwerving geactiveerd wordt. 

Rol: marketingstrateeg en communicatiespecialist.

Proces: samen met het bestuur en leden is vanuit verschillende perspectieven gekeken naar waar de vereniging op dit moment staat en voor welke nieuwe concepten draagvlak zou kunnen zijn. Hieruit volgende een Business Model Canvas voor een tussenorkest om meer leden mee te werven en de vereniging te innoveren. 

Resultaat:
Opgesteld ledenwervingscampagne en zicht op wijze waarop vereniging wordt gepositioneerd.

Opdachtgever:
Rabobank Hart van de Meierij (Rabo ClubSupport ).

ANDERE PROJECTEN