Met de komst van de Canon van Nederland wilde het Nederlands Openluchtmuseum een eigentijds museum voor het grote publiek neerzetten. Een museum dat goed de tijdsgeest aanvoelt en tegelijkertijd groeiruimte heeft naar de toekomst toe. Een museum dat de interne ambities combineert met wensen van het publiek. Zodat het Openluchtmuseum een logische overweging wordt in de keuze van bezoekers. Daaruit ontstond de behoefte om een nieuwe positionering en merkidentiteit neer te zetten, de museale online activiteiten te vernieuwen en aan te sluiten bij de behoeften van de doelgroepen.

Vraag: doelgroepen beschrijven in persona’s, nieuwe positionering en visuele identiteit, klantreizen en online innoveren met o.a. games en queesten.  

Rol: manager marketing & communicatie van het Nederlands Openluchtmuseum

Proces: in een co-creatie traject tussen (potentiele) bezoekers, stakeholders en medewerkers is een haarscherpe positionering ontwikkeld. Er is er een nieuwe merkidentiteit gekomen die past als een goed zittende jas. De Canon van Nederland presentatie is qua routing vormgegeven door middel van future journey’s waarbij verschillende persona’s al in een vroeg stadium visueel door de tentoonstelling de route aflegden op papier. Dit heeft veel inzichten over de bezoeker opgeleverd die zijn meegenomen in de ontwikkeling. In het traject heeft communicatie 1 op 1 meegelopen, zo gingen het ontwikkelen van de merkpositionering en de huisstijlontwikkeling hand in hand. Hierna is de museale online vernieuwing opgepakt waarbij alle online communicatiemiddelen zijn vernieuwd en zijn er games en queesten ontwikkeld.

Het positioneringstraject is gedaan met merk- en innovatiebureau Branddoctors en de online vernieuwing i.s.m. Cameleofant en Three-PM.

Resultaat: merkkompas, persona-beschrijvingen, klantreizen, nieuwe visuele identiteit, games, queesten en online vernieuwing.

Opdachtgever: Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem

ANDERE PROJECTEN