Vanuit de Rabobank Verenigingsondersteuning kwam de vraag voor trajectbegeleiding van Sociaal cultureel centrum De Enck. Het centrum, inclusief theater met 300 stoelen, is een sociaal culturele plek met ook een maatschappelijke opdracht. De Enck voert haar activiteiten op commerciële basis uit en heeft het financieel moeilijk.  De uitdaging voor de Enck is om de juiste balans te (blijven) vinden tussen het sociaal culturele/ maatschappelijke en het commerciële aspect. 

Vraag: De Enck wil graag kansen en mogelijkheden in de markt nader onderzoeken. Er is behoefte aan een positionering, marketingstrategie en salesplan voor een toekomstbestendige onderneming.

Rol: marketingcommunicatie specialist, trajectbegeleider & coaching marketingmedewerker

Proces: in een eerste fase is met stakeholders en een kernteam van De Enck de positionering bepaald, zijn persona’s omschreven en is een Business Model Canvas (BMC) uitgewerkt. In de tweede fase is het maken van een marketing-en salesplan begeleid en de marketingmedewerker getraind.
In samenwerking met procesbegeleider en cultuurexpert Rob van Doggenaar.

Resultaat: een helder en breed gedragen strategie en BMC voor het vitaliseren van De Enck. Een marketingmedewerker die met meer vertrouwen en concrete handvaten aan het werk is.

Opdachtgever: Rabobank Oirschot (Rabobank Verenigingsondersteuning).

ANDERE PROJECTEN