Filmtheater ’t Hoogt zocht een nieuwe ruimte en Central Studios in het Werkspoor Kwartier in Utrecht komt beschikbaar. Dit gaf aanleiding tot een grotere ambitie op stedelijk niveau voor een playground voor film en beeldcultuur, APFA.

Vraag: het toetsen van draagvlak voor een nieuwe plek voor film en beeldcultuur én het schrijven van een heldere toekomstvisie. Ingrediënten: uitkomsten uit een verkennend onderzoek.  

Rol: marketingstrateeg

Proces: op basis van een verkennend onderzoek en gesprekken met de sector is een toekomstvisie gemaakt voor een playground voor film en beeldcultuur in Utrecht. APFA is een kansrijk concept dat met enthousiasme wordt ontvangen door verschillende organisaties in de stad. Er ligt nu een heldere toekomstvisie. De opdrachtgevers kunnen hiermee deze nieuwe plek verder ontwikkelen.
In samenwerking met procesbegeleider en cultuurverbinder Rob van Doggenaar.

Resultaat: toekomstvisie vertaald in een helder rapport.

Opdachtgever: Erfgoed Werkspoor Utrecht (EWU) en Gemeente Utrecht (Culturele Zaken).

ANDERE PROJECTEN