De Lindenberg is het centrale punt voor kunst en cultuureducatie in Nijmegen. Het is hun missie om  iedereen persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke verbinding te bieden door het ontdekken, ervaren en zelf toepassen van kunst en cultuureducatie. De Lindenberg werkt in verschillende contexten en in samenwerking met diverse domeinen. Ze spelen een wezenlijke rol in de samenleving door bij de dragen aan de ontwikkeling van een creatieve gemeenschap.

Vraag: vanuit de Rabo Verenigingsondersteuning kwam de vraag om De Lindenberg te begeleiden om nog beter samen te werken met lokale bedrijven, het onderwijs en de zorg. En te bouwen aan een partnerplatform. 

Rol: strategie voor samenwerkingsplatform en coaching

Proces: met diverse mensen uit organisaties heb ik een brainstorm gedaan over de kern van de Lindenberg en hoe en waarom partners zich aan De Lindenberg zouden willen verbinden. Ik heb een strategie gemaakt en medewerkster hierop gecoacht.

Opdachtgever: Rabobank Rijk van Nijmegen Rabo ClubSupport.

ANDERE PROJECTEN