Het is een lang gekoesterde wens van Vrienden van de Olifant om een olifant museum op te richten in Nederland. Een uniek publieksgericht museum waar je ervaart dat de olifant een bijzonder dier is dat beschermd moet worden om niet uit te sterven. De Wereld van de Olifant wil bewustzijn creëren, niet op een activistische manier, maar juist door bezoekers te laten ontdekken en genieten.

Vraag: er is in de afgelopen jaren al heel veel werk verzet en inzicht verkregen in de mogelijkheden van de oprichting van een olifant museum. De uitdaging nu is om voldoende financiële middelen te werven voor de start. Hiertoe is een marktonderzoek en een marketingcommunicatieplan nodig. 

Rol: marketing- en communicatiespecialist

Proces: op basis van de concept plannen heb ik een kwalitatief en kwalitatief onderzoek gedaan onder potentiële Nederlandse bezoekers. Daarna heb ik een marketingcommunicatieplan geschreven met daarin de visie, missie, positionering en merkwaarden van het museum. Ook is een concept communicatieplan geschreven.

Resultaat: marktonderzoek en marketingcommunicatieplan. 

Opdachtgever: Stichting Vrienden van de Olifant.

ANDERE PROJECTEN