In het culturele landschap in Leidsche Rijn zijn meerdere organisaties die zich bezighouden met educatie voor kinderen en jongeren. De  Vrijstaat  is   een kunstwerkplaats  voor deze doelgroep. Via een eigenzinnig programma brengt De Vrijstaat kunstenaars, kinderen en jongeren samen om op interactieve wijze vorm te geven aan de persoonlijke en de openbare ruimte. Met een breed aanbod op het gebied van beeldende kunst, digitale media, theater en muziek kunnen kinderen en jongeren hun talenten op diverse niveaus verkennen en ontwikkelen. Voor zowel de oude als de nieuwe stad wil De Vrijstaat zichtbaar zijn. Maar hoe doe je dat dan?

Vraag: zichtbaarheid vraagt om een heldere visie en inzicht in welke behoeften er zijn bij de verschillende doelgroepen, welke belofte doe je en welke bewijzen zijn er daarvoor in de klantreis van je doelgroepen.

Rol: marketingstrateeg.

Proces: met het kleine vaste team van De Vrijstaat heb ik in een aantal sessie doelgroepen verkent en omschreven in persona’s, de positionering en belofte bepaald en zijn we in de huid van de doelgroep gekropen en hebben we de klantreis doorlopen. Het leverde veel inzichten en concrete actiepunten om te verbeteren. En ook besef dat er al veel goed gaat.

Resultaat: een duidelijke positionering, belofte en doelgroepomschrijvingen die het mogelijk maakt gerichte keuzes te maken en de zichtbaarheid van De Vrijstaat te vergroten. Uit de klantreis kwam naar voren dat zelfs letterlijke zichtbaarheid belangrijk is voor de ingebouwde monumentale boerderij waarin De Vrijstaat zit.

Opdachtgever: De Vrijstaat.

ANDERE PROJECTEN